Taxi zkoušky z místopisu a právních předpisů v Praze online

Na této stránce naleznete praktické informace o zkouškách řidičů vozidel taxislužby v Praze. Současně zde máte možnost vyzkoušet si příslušné taxi testy on-line.

On-line testy z taxi místopisu a právních předpisů v Praze

Zde si můžete vyzkoušet všechny písemné testy používané při zkouškách řidičů taxislužby v Praze.

Cvičný test z místopisu Prahy

Cvičný test z právních předpisů

Zkouškový test z místopisu Prahy

Zkouškový test z právních předpisů


Součásti zkoušky pro řidiče taxislužby v Praze

Zkouška pro řidiče taxi v Praze se skládá ze dvou částí:

  1. Písemná část zkoušky - test
  2. Praktická část zkoušky - obsluha taxametru

Písemná část zkoušky se provádí formou počítačového testu se 30 otázkami a variantami odpovědí (a-c). Časový limit je 90 minut. K dispozici je i cvičný test z místopisu Prahy a cvičný test z právních předpisů. Praktická část zkoušky z obsluhy taxametru obnáší splnění 3 úkonů.

Podmínky pro absolvování zkoušky

Pro úspěšné vykonání zkoušky řidičů vozidel taxislužby na území hlavního města Prahy je nutné dosáhnout minimálně 80% z možných bodů v písemné části zkoušky a splnit všechny tři úkony v rámci praktické části zkoušky. Přesný popis průběhu zkoušky se uveden ve Vyhlášce 23/1998 Sb. HMP, O ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy.

Termíny taxi zkoušek v Praze

Zkoušky pro řidiče taxislužby se v Praze konají obvykle 1x týdně. Konkrétní termíny taxi zkoušek jsou vyhlášeny a zveřejněny na internetových stránkách úřadu.

Více informací

Další informace o taxikářských zkouškách v Praze získáte přímo na stránkách Magistrátu hl. města Prahy.