Taxi zkoušky z místopisu a právních předpisů v Ostravě online

Na této stránce naleznete praktické informace o zkouškách řidičů vozidel taxislužby v Ostravě. Současně zde máte možnost vyzkoušet si příslušné taxi testy on-line.

On-line testy z taxi místopisu a právních předpisů v Ostravě

Zde si můžete vyzkoušet všechny písemné testy používané při zkouškách řidičů taxislužby v Ostravě.

Cvičný test z místopisu Ostravy

Cvičný test z právních předpisů

Zkouškový test z místopisu Ostravy

Zkouškový test z právních předpisů


Součásti zkoušky pro řidiče taxislužby v Ostravě

Zkouška pro řidiče taxi v Ostravě se skládá ze tří částí:

  1. Písemná část zkoušky
  2. Ústní část zkoušky - místopis města Ostravy
  3. Praktická část zkoušky - obsluha taxametru

Písemná část zkoušky se provádí formou počítačového testu se 30 otázkami a variantami odpovědí (a-d). Časový limit je 60 minut. K dispozici je i cvičný test z místopisu Ostravy. V rámci ústí části jsou položeny 3 otázky z místopisu Ostravy. Praktická část zkoušky z obsluhy taxametru obnáší splnění 2 úkolů.

Podmínky pro absolvování zkoušky

Pro úspěšné vykonání zkoušky řidičů vozidel taxislužby na území města Ostravy je nutné dosáhnout minimálně 80% z možných bodů v písemné části zkoušky, zodpovědět všechny 3 otázky v ústní části a splnit oba dva úkoly v rámci praktické části zkoušky. Přesný popis průběhu zkoušky se uveden ve Zkušebním řádu.

Termíny taxi zkoušek v Ostravě

Zkoušky pro řidiče taxislužby se v Ostravě konají obvykle 1x měsíčně. Konkrétní termíny jsou vyhlášeny a zveřejněny na internetových stránkách úřadu.

Více informací

Další informace o taxikářských zkouškách v Ostravě získáte přímo na stránkách Magistrátu města Ostravy.