TAXI testy z místopisu online 2024

Hradec Králové - místopis

Podmínky k výkonu práce řidiče taxislužby v Hradci Králové stanovuje vyhláška č. 3/2011. Zkouška se skládá ze dvou částí, a to písemného testu a ústní zkoušky.

Na této stránce si můžete vyzkoušet písemnou část zkoušky z místopisu Hradce Králové.Písemný test při zkouškách pro taxikáře obsahuje 30 otázek z místopisu Hradce Králové. Na vypracování testu má uchazeč 60 minut. Ke každé otázce jsou nabízeny tři možné odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

Pro úspěšné absolvování písemné části zkoušky je nutné správně zodpovědět alespoň 25 otázek. Ústní zkouška se koná až po úspěšném absolvování písemného testu. Pokud žadatel u zkoušky neprospěje, opravná zkouška se koná v novém termínu v plném rozsahu.

Další informace ke zkouškám pro řidiče vozidel taxislužby na území města Hradce Králové naleznete na stránkách úřadu.